JsR liikuttaa-projektiProjekti on päättynyt ja seura suunnittelee jo mahdollista toista hanketta.

Siitä lisää, kunhan asiasta on jotain kerrottavaa.

JsR Liikuttaa –projekti 1.8.2013-31.7.2016 esittely

Jyvässeudun Ratsukot ry sai opetusministeriön jakamaa seuratukea 5000e projektin ensimmäiselle vuodelle ajalle 1.8.2013 – 30.7.2014, toiselle ja kolmannelle kaudelle 2000 euroa molemmille kausille 1.8.2014-31.7.2015 ja 1.8.2015-31.7.2016. Seuran hankesuunnitelma on kokonaisuudessaan kolmen vuoden mittainen.

JsR Liikuttaa -projektin tavoitteena on lisätä ratsastusta tukevien liikuntamuotojen ja hyötyliikunnan säännöllistä harrastamista. Tavoitteena on että seuralla on projektin lopussa aktiivitoiminnassa mukana mm. ratsastuksen liikuttajakoulutuksen käyneitä vapaaehtoistoimijoita, ratsastuksen kuntotestaaja ja tutorkoulutuksen käyneitä henkilöitä. Toiminta toteutetaan matalan kynnyksen –periaatteella. Toiminta pyritään järjestämään lähellä ratsastuksen harrastajia (hevostallien läheisyys, helppo kulkuyhteys julkisilla) ja kustannukset osallistujille pidetään alhaisina (ulkoliikuntaa, ratsastusmaneesien hyödyntäminen ja vapaaehtoistoimijoiden käyttö ohjaajina). Toimintaa järjestetään perheliikunta –näkökulma huomioiden. Lapsille ja nuorille toimintaan osallistumismaksut pidetään alhaisena. Tutor–toiminta suunnataan ensisijaisti nuorille lajin harrastajille sekä heidän perheenjäsenille.

Seuran organisaatiota ja toimintaa kehitetään siten että kuntoliikunnan sekä valmennus- ja tutortoiminnan kehittämiselle on hyvät edellytykset myös projektin päätyttyä. Projektin aikana luodaan verkostoja alueen muiden toimijoiden kanssa mm. muut urheiluseurat. Verkostoitumisella varmistetaan toiminnan jatkuvuus, kasvatetaan osallistujamäärää ja kohderyhmää.

Projektin vastuuhenkilöinä ovat Elina Elijoki ja Susanna Kallioinen. Projektin koordinointia ja käytännön toteutusta hoitaa kuntoliikuntajaos.

Projektin tiedotus hoidetaan seuran nettisivuilla sekä facebookissa JsR Liikuttaa yhteisösivustolla. Lisäksi apuna tiedotuksissa käytetään seuran sähköpostituslistaa ja seuratiedotteita.