03.07.2020 | Vilma Viertorinne

Kevätkokous 2020

Tervetuloa Jyvässeudun ratsukoiden sääntömääräiseen kevätkokoukseen! Kokous järjestetään maanantaina 6.7.2020 klo 18 alkaen Killerin kilpatallin maneesikahviossa.

Kokouksen esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle 
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat

  3.   Todetaan

  1. läsnäolijat
  2. äänioikeutetut jäsenet

      4.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.   Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään  toiminnan tarkastajien antama lausunto sekä päätetään    tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

6.    Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7.    Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 § mukaisesti vireille panemat asiat

8.    Kokouksen päättäminen

Kokouksessa palkitaan JsR-cupilaiset!

Tervetuloa mukaan!