Seuran toimintalinja1 Ratsastusseuramme visio-Jyvässeudun Ratsukot

Visionamme on, että seura edistää jäsenten laadukasta hevosharrastusta ja ratsastusurheilua ja on mukana Keskisuomalaisen ratsastuksen kehittämisessä ja alueyhteistyössä. Seurassamme on tärkeää yhdessä tekeminen.

Toimintaa ohjaavat arvot:

Hevonen: Toiminta-ajatuksemme ydin on hevonen ja hevosen hyvinvointi.

Yhdessä tekeminen

Yhteistyö

Vuorovaikutus

Hevosharrastajien yhdistäminen

Hyvä ilmapiiri

Sitoutuminen

 

2 Ratsastusseuratoimintamme tavoitteet

Aktivoidaan ja kannustetaan jäseniä mukaan erilaisen toiminnan järjestämiseen, ideointiin ja tuomaan oma osaaminen itselle sopivalla panostuksella mukaan seuratoimintaan.

Edistetään alueen laadukasta ratsastusurheilua ja lajin kehittymistä.

Taloudelliset tavoitteet: seura järjestää toimintaa joka on taloudellisesti kestävää ja jonka avulla voidaan myös palkita seuran aktiivisia ja menestyneitä jäseniään.

 

3 Käytännön toimintamme ja periaattemme

Seuran omat nettisivut pidetään ajan tasalla. Seura hyödyntää myös Facebook sivustoa tiedottamiseen ja toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen.

Jäsenedut koskevat kaikkia seuran jäseniä ja niistä tiedotetaan seuran nettisivuilla.

Vuorovaikuitteinen yhdessä tekeminen on seuran toiminnan peruspilari.

Seuratoimintaa kehitetään ja talkootöihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Seuratoiminnan kehittämisessä hyödynnetään myös vuosittaisen jäsenkyselyn tuloksia.

Jäseniä kannustetaan kouluttautumaan ja kehittämään lajissa tarvittavia taitoja. Näitä taitoja toivotaan jäsenten käyttävän seuran sekä alueen ratsastusurheiluun ja lajinkehittymiseen.

Toimimme pääosin yhteistyössä Killerin Kilpatallin kanssa, mutta teemme yhteistyötä  myös muiden alueen tallien sekä seurojen kanssa.Yhteistyö on avointa alueen kaikkien alueen talliyrittäjien kanssa.

 

 

4 Jyvässeudun Ratsukoiden organisaatio ja vastuunjako

Seuran organisaatio ja vastuuhenkilöt ovat nimettynä seuran nettisivuilla.

 

5 JsR:n Vuosikello

 

tammikuu

A- ja D- lupien hakeminen

kaupungin avustusten hakeminen

helmikuu

lisenssi- ym. koulutukset alkuvuodesta

K-S alueen järjestämä aluelupakoulutus

maaliskuu

huhtikuu

Hevosmessut Tampereella

kevätkokous

JsR Cupin palkitseminen

toukokuu

kesäkuu 

heinäkuu

elokuu

syyskuu

syyskokous

lokakuu

seuramestaruudet

HIHS

kansallisen tason kisojen viimeinen hakupäivä

marraskuu

jäsenkysely (marras-joulu)

aluetason kisojen viimeinen hakupäivä

joulukuu

kilpailulisenssien tukien ja harrastetuen hakeminen

osoitteenmuutokset jäsensihteerille