11.10.2018 | admin

JsRn syyskokous ja pikkujoulut 10.11.2018

Tervetuloa syyskokoukseen ja pikkujouluihin 10.11.2018! Kutsut alla.

 Jyvässeudun ratsukot Syyskokous 2018

Aika: Lauantai 10.11.2018 kello 16.00
Paikka: Jääskelän tila

Esityslista:

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
puheenjohtaja
sihteeri
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ääntenlaskijat
3. Todetaan
läsnäolijat
äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
toimintasuunnitelma
talousarvio
7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi jäsenten keskuudesta hallitukseen kolme jäsentä erovuoroissa olevien tilalle sekä yhdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi yksi-kaksi varajäsentä.
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan toimikausi on yksi vuosi.
10. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten ja seuran jäsenten maksujen suuruus.
11. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11§ mukaisesti vireille panemat asiat.
12. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa kaikki mukaan!
Kokouksessa palkitaan JsR:n mitalistit vuodelta 2018
sekä
Vietetään yhdessä pikkujoulut vuodelle 2018

Hallitse